>

Poziom kształcenia

Klasa

Postać publikacji

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII. Nowe wydanie

Kod prod. [87] TB7v2

Stan: Nowy
Autor: Grażyna Koba
Format: 165 × 236 mm
Objętość: 224 str.
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-953551-4-1
Nr dopuszczenia: 806/4/2020/z1

0,00 zł
  

Więcej informacji Spis treści

Nowe wydanie

Książka jest uaktualnioną wersją podręcznika Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII z 2017 roku (nr dopuszczenia 806/4/2017). W nowym wydaniu podręcznika Autorka uwzględniła nowe wersje oprogramowania (m.in. Scratch 3.0 i GIMP 2.10), zmieniając lub usuwając nieaktualne zrzuty oraz aktualizując treści do najnowszych wersji sytemu Windows oraz programów z pakietów Windows Office i LibreOffice.

Nauka zgodna z podstawą programową

Jednym z celów podstawy programowej jest „rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów”, dlatego w serii Teraz bajty wyodrębniono w niektórych punktach problem, który analizujemy i dla którego szukamy rozwiązania.

Zgodnie z nową podstawą programową, w podręczniku do klasy VII znalazły się zagadnienia dotyczące algorytmiki (przede wszystkim dotyczące sposobów przedstawiania algorytmów i technik algorytmicznych) oraz zapisywania prostych algorytmów w języku programowania (w środowiskach Baltie, Scratch i Logomocja).

Tematy dotyczące pracy w edytorze tekstu i arkuszu kalkulacyjnym rozdzielono między klasy VII i VIII, tak aby trudniejsze zagadnienia znalazły się w klasie VIII. W ten sposób uczniowie nie będą czuli się znużeni jednym działem realizowanym przez wiele godzin oraz będą mogli uzupełnić niezbędną wiedzę przed kontynuacją nauki na wyższym poziomie edukacji.

Rozdział dotyczący Internetu został przygotowany tak, aby uczeń w VII klasie skupił się na nauce wyszukiwania informacji i formach komunikacji, a w klasie VIII spróbował swoich sił w tworzeniu stron internetowych z wykorzystaniem znaczników HTML. Dodatkowo poznaje sposób zakładania bloga z wykorzystaniem przykładowego systemu CMS – WordPress.

Programowanie w klasach VII-VIII

W klasach VII-VIII uczeń poznał podstawowe zasady programowania i potrafi tworzyć programy komputerowe w dydaktycznych środowiskach programowania Baltie, Scratch i Logomocja. Zgodnie z podstawą programową „w programach stosuje: instrukcje iteracyjne, warunkowe, funkcje […]”. W klasie VII uczniowie m.in. tworzą listy kroków i budują schematy blokowe, wykonują trudniejsze obliczenia na zmiennych, a przede wszystkim definiują i stosują podprogramy (z parametrami i bez). Aby definiowanie i wywoływanie podprogramów nie sprawiało uczniom trudności, celowo wyjaśniono je w znanych im środowiskach – Baltie, Scratch i Logomocja. W klasie VIII uczniowie programują niektóre algorytmy najpierw w środowiskach Baltie i Scratch, aby mogli skupić się na zrozumieniu tych algorytmów, a nie na poznawaniu nowego środowiska programowania. Następnie uczniowie zaczynają pisać programy w językach wysokiego poziomu (C++ i/lub Python). Stosują w programach podstawowe instrukcje (wejścia i wyjścia, iteracyjne, warunkowe), a także funkcje oraz tablice (listy). Programowanie w klasie VIII należy traktować jako wprowadzenie do programowania w językach wysokiego poziomu – uczniowie powinni zrozumieć, na czym ono polega.