Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych

Kto przetwarza moje dane?

Administratorem danych osobowych jest wydawnictwo MIGRA sp. z o.o., ul. Świeradowska 51/57, 50-559 Wrocław (dalej „wydawnictwo”).
Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb wydawnictwa i nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.
Pewne dane mogą być przekazywane innym podmiotom (np. świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie) w celu realizacji umowy.

Skąd wydawnictwo ma moje dane osobowe?

Zgodę na przetwarzanie danych wyraziłeś w czasie tworzenia konta użytkownika na stronie naszego sklepu.

W jakim celu wydawnictwo przetwarza moje dane osobowe?

Dane przetwarzane są w celu:

 • zapewnienia stabilności pracy systemu (logi systemowe),

 • kontaktu w sprawach dotyczących utrzymania konta lub realizacji bieżących zamówień.

Dodatkowo za Twoją zgodą dane przetwarzane są w celu:

 • realizacji zamówienia,

 • informowania o produktach i promocjach.

Jak długo przechowywane są moje dane?

Dane osobowe przetwarzamy przez czas posiadania przez Ciebie konta, a także po jego zamknięciu w celu:

 • obsługi reklamacji,

 • zabezpieczania lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,

 • wypełnienia obowiązków wynikających z innych przepisów prawa, przede wszystkim przepisów podatkowych i rachunkowych.

Jakie mam prawa?

Masz prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania informacji czy i które dane są przetwarzane,

 • poprawienia lub sprostowania danych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 • otrzymania dostarczonych danych osobowych oraz przesłania ich do innego administratora,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w Rzeczpospolitej Polskiej lub organu nadzorczego w innym państwie Unii Europejskiej właściwym ze względu na miejsce zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO*.

Z kim mogę się kontaktować w sprawie danych osobowych?

W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz się kontaktować pod adresem: sklep@migra.pl.
Adres pocztowy: MIGRA sp. z o.o. ul. Świeradowska 51/57, 50-559 Wrocław.

---------------------

*) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)