>Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa III

Poziom kształcenia

Klasa

Postać publikacji

Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa III

Kod prod. [73] TB IP3

Stan: Nowy
Autor: Grażyna Koba
Format: 165 × 236 mm
Objętość: 196 str.
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-953551-7-2
Nr dopuszczenia: 1042/3/2021

39,00 zł
  

Więcej informacji Spis treści

Seria „Teraz bajty” dla zakresu podstawowego zawiera trzy oddzielne podręczniki do klas: I, II i III.

Podręczniki z serii „Teraz bajty” dla szkół ponadpodstawowych mają budowę modułową. Pozwala to realizować tematy w podanym układzie lub dostosować kolejność realizacji modułów, a tym samym zawartych w nich tematów, do specyfiki szkoły i grupy uczniów. Każdy temat stanowi gotowy scenariusz lekcji o wyrazistej strukturze merytoryczno-dydaktycznej.

Podręcznik do każdej klasy składa się z czterech modułów o podobnych treściach:

  • Moduł A. Wokół komputera i sieci komputerowych
  • Moduł B. Wokół dokumentów komputerowych
  • Moduł C. Wokół algorytmiki i programowania
  • Moduł D. Wokół Internetu i projektów

Uwaga: W tytułach modułów mogą wystąpić niewielkie różnice, np. w klasie I Moduł A ma tytuł „Wokół komputera”, w klasie III – „Wokół sieci komputerowych”.

Do pobrania


C++ dla nauczycieli
C++ dla nauczycieli – warsztaty online z Grażyną Kobą
Python dla nauczycieli
Python dla nauczycieli – warsztaty online z Grażyną Kobą


PONIŻEJ PREZENTUJEMY KONCEPCJĘ SERII „TERAZ BAJTY” Z ZAKRESU PODSTAWOWEGO NA CAŁY CYKL KSZTAŁCENIA (KLASY I-III)


moduły