Komputerowe opowieści. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. E-book Zobacz większe

Komputerowe opowieści. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. E-book

400 [59] KO 4-6 ebook

Nowy

Cena obejmuje jeden rok dostępu do e-booka.

Dostęp tylko przez Internet za pomocą loginu i hasła, wysyłanych po zaksięgowaniu wpłaty na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

Podręcznik został wpisany do wykazu MEN podręczników do wieloletniego użytku i może być kupowany w ramach dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki.

Podręcznik stanowi odwzorowanie podręcznika Komputerowe opowieści. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej autorstwa Marka Gulgowskiego i Jarosława Lipskiego dopuszczonego do użytku szkolnego w postaci papierowej.

Więcej szczegółów

9,90 zł

Więcej informacji

Autor
Format
Objętość
Rok wydania
ISBN
Nr dopuszczenia

Marek Gulgowski, Jarosław Lipski
Postać elektroniczna
256 str.
2015
978-83-942664-1-7
271/e/2015

Podręcznik jest przeznaczony do prowadzenia zajęć komputerowych w klasach IV-VI szkoły podstawowej i stanowi odwzorowanie podręcznika Komputerowe opowieści. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej autorstwa Marka Gulgowskiego i Jarosława Lipskiego dopuszczonego do użytku szkolnego w postaci papierowej.

Na stronie 4. podręcznika umieszczone jest łącze do skompresowanego pliku Komputerowe opowieści.zip, który był zapisany na CD dołączonym do wersji papierowej podręcznika. Plik ten powinien zostać pobrany i zapisany na dysku w dowolnej lokalizacji. Po rozpakowaniu pobranego pliku, można uruchomić program Komputerowe opowieści.

Kliknięcie wyróżnionego (pochyloną czcionką) adresu strony internetowej umieszczonego na stronach podręcznika otwiera stronę internetową o podanym adresie.

Program, w którym został przygotowany podręcznik, jest uniwersalny – działa na wielu platformach sprzętowo-programowych. Jedyne wymagania to możliwość uruchomienia przeglądarki i internetowej obsługującej HTML 5 lub posiadającej wtyczkę Adobe Flash Player.

E-book został przetestowany na różnym sprzęcie (m.in. na komputerach PC, laptopach, tabletach, smartfonach), działającym pod kontrolą różnych systemów operacyjnych (m.in. Windows, iOS, Android) i za pomocą różnych przeglądarek (m.in. Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Podręcznik dla ucznia składa się z trzech części, odpowiadających założonym w programie nauczania trzem 35-godzinnym cyklom zajęć komputerowych, prowadzonych w klasie IV, V i VI. W każdej części podręcznika znajduje się zestaw trzynastu tematów, nazywanych opowieściami, nawiązujących do treści nauczania z innych przedmiotów występujących na II etapie kształcenia. Tematy mają różny charakter. Dominują wśród nich takie, w których uczniowie zdobywają nowe umiejętności komputerowe. W książce występują także opowieści o charakterze powtórzeniowym i utrwalającym zdobyte wcześniej wiadomości i umiejętności.

Projekt KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI dla klas IV-VI szkoły podstawowej stanowi propozycję realizacji rozwiązań metodycznych, w myśl których zdobywanie na zajęciach z informatyki kolejnych kompetencji informatycznych odbywa się w korelacji z wybranymi treściami z innych przedmiotów (obowiązkowych zajęć edukacyjnych) na II etapie kształcenia. Przy takim założeniu edukacja informatyczna nie ma charakteru zamkniętego, dzięki czemu uczniowie mogą dostrzec możliwości wykorzystania komputerów i technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych dziedzinach życia. Osią projektu są różne tematy, nazywane opowieściami, z których prawie wszystkie powstały w oparciu o zagadnienia z innych przedmiotów, realizowane w klasach IV-VI szkoły podstawowej. W projekcie KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI zrezygnowano z tradycyjnego schematu realizacji materiału nauczania z informatyki w postaci kolejno omawianych zagadnień (m.in. budowa zestawu komputerowego, wprowadzenie do systemu operacyjnego, podstawy pracy z edytorem grafiki, edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem prezentacyjnym, wykorzystanie multimediów, praca z Internetem itd.) na rzecz wykonywania różnorodnych zadań w ramach 2- lub 3-godzinnych tematów. W obrębie poszczególnych tematów uczniowie nie skupiają się na pracy z jednym określonym narzędziem komputerowym. Do wykonania przygotowanych w każdym temacie ćwiczeń i zadań przewiduje się wykorzystanie różnych narzędzi komputerowych.

Załączniki:

Spis treści [59]

Spis treści "Komputerowe opowieści. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. E-book"

Załączniki: (343.32k)