Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony Zobacz większe

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

140 [30] IR podręcznik

Nowy

Podręcznik jest przeznaczony do prowadzenia zajęć z informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych na poziomie rozszerzonym i jest zgodny z nową podstawą programową. Składa się z sześciu rozdziałów, a każdy z nich z tematów o wyrazistej strukturze merytorycznej i metodycznej. Tematy można realizować w podanym układzie, ale również dostosować kolejność ich realizacji do warunków szkoły i grupy uczniów.

CD dla ucznia stanowi integralną część podręcznika. Warunki tworzenia i korzystania z kopii zapasowej płyty CD opisane są polu "WIĘCEJ INFORMACJI".

Więcej szczegółów

45,00 zł

Więcej informacji

Autor
Format
Objętość
Rok wydania
ISBN
Nr dopuszczenia

Grażyna Koba
165 × 236 mm
416 str.
2013
978-83-930715-8-6
643/2013

Podręcznik jest przeznaczony do prowadzenia zajęć z informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych na poziomie rozszerzonym. Materiał zawarty w podręczniku obejmuje wszystkie treści podstawy programowej informatyki dla zakresu rozszerzonego i umożliwia przygotowanie uczniów do matury z informatyki.

Zasady programowania oraz realizacja wybranych algorytmów zostały przedstawione w dwóch językach programowania: Pascal i C++, które należą do języków wymaganych na maturze z informatyki.

W sześciu rozdziałach podręcznika umieszczono 32 tematy, które zawierają m.in.: metody (definicje) - porządkujące wiadomości i wskazujące ważniejsze treści; przykłady - wyjaśniające metody i pokazujące rozwiązania ćwiczeń; ćwiczenia - umożliwiające utrwalenie treści nauczania oraz pytania, problemy i zadania - sprawdzające opanowanie zdobytej wiedzy.

W podręczniku odwołujemy się wielokrotnie do wiadomości z zakresu informatyki podstawowej przedstawionych w podręczniku Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy, dlatego podręcznik do zakresu rozszerzonego traktujemy jako kontynuację podręcznika do zakresu podstawowego.

Podręcznik zawiera:

  • ponad 240 pytań i problemów
  • ponad 340 ćwiczeń
  • ponad 580 zadań sprawdzających
  • 14 zadań projektowych

Zestaw do informatyki obejmuje:

  • podręcznik z CD dla ucznia
  • CD dla nauczyciela

CD dla ucznia stanowi integralną część podręcznika i zawiera:

  • pliki potrzebne do realizacji ćwiczeń i zadań z podręcznika
  • materiały uzupełniające
  • pakiet programów XAMPP, umożliwiający m.in. tworzenie skryptów w PHP oraz bazy danych w MySQL

W każdym czasie możliwe jest tworzenie i korzystanie z kopii zapasowej płyty CD (przy użyciu płyty stanowiącej integralną część podręcznika lub z płyty z innego egzemplarza podręcznika), szczególnie w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub kradzieży płyty CD. Dodatkowo w przypadku uszkodzenia płyty, po jej wysłaniu do wydawnictwa, deklarujemy bezpłatne dostarczenie nowej płyty, gwarantując tym samym możliwość wieloletniego korzystania z podręcznika.

Załączniki:

Spis treści [30]

Spis treści "Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony"

Załączniki: (384.66k)