Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI. E-book Zobacz większe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI. E-book

290 [58] ZK46 e-book

Nowy

Cena obejmuje jeden rok dostępu do e-booka.

Dostęp tylko przez Internet za pomocą loginu i hasła, wysyłanych po zaksięgowaniu wpłaty na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

Podręcznik jest przeznaczony do prowadzenia zajęć w klasach IV-VI szkoły podstawowej i stanowi odwzorowanie podręcznika Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI autorstwa Grażyny Koby.

Podręcznik został wpisany do wykazu MEN podręczników do wieloletniego użytku i może być kupowany w ramach dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki.

Więcej szczegółów

9,90 zł

Więcej informacji

Autor
Format
Objętość
Rok wydania
ISBN
Nr dopuszczenia

Grażyna Koba
Postać elektroniczna
256 str.
2015
978-83-938519-9-7
373/e/2015

Podręcznik jest przeznaczony do prowadzenia zajęć komputerowych w klasach IV-VI szkoły podstawowej i stanowi odwzorowanie podręcznika Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI autorstwa Grażyny Koby dopuszczonego do użytku szkolnego w postaci papierowej.

W wersji elektronicznej podręcznika są umieszczone pliki ćwiczeniowe. Na wybrane nazwy plików i folderów oraz adresy stron internetowych są dodane hiperłącza. Jeśli klikniemy wyróżnioną nazwę pliku lub folderu, możemy go otworzyć w domyślnym programie komputerowym lub zapisać w określonym miejscu (folderze, dysku). W przypadku folderów domyślnym programem będzie zazwyczaj archiwizator, dlatego że foldery są skompresowane. Kliknięcie wyróżnionego adresu strony internetowej otwiera stronę internetową o podanym adresie.

Program, w którym został przygotowany podręcznik, jest uniwersalny – działa na wielu platformach sprzętowo-programowych. Jedyne wymagania to możliwość uruchomienia przeglądarki i internetowej obsługującej HTML 5 lub posiadającej wtyczkę Adobe Flash Player.

E-book został przetestowany na różnym sprzęcie (m.in. na komputerach PC, laptopach, tabletach, smartfonach), działającym pod kontrolą różnych systemów operacyjnych (m.in. Windows, iOS, Android) i za pomocą różnych przeglądarek (m.in. Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Podręcznik

  • jest przeznaczony na cały cykl kształcenia – pozwala na realizację wszystkich treści kształcenia w ciągu roku, dwóch lub trzech lat;
  • jest równocześnie zbiorem zadań i zawiera: 450 ćwiczeń i zadań, 200 pytań i 17 projektów;
  • nie jest kursem posługiwania się programami komputerowymi: uczeń poznaje metody i pojęcia informatyki oraz zdobywa umiejętności informatyczne niezależnie od wykorzystywanego oprogramowania;
  • pozwala na samodzielną pracę ucznia: uczeń zapoznaje się z treścią metody z podręcznika, analizuje przykład, następnie czyta treść ćwiczenia i wykonuje je.

Podręcznik prezentuje treści nauczania w sposób systematyczny i uporządkowany, zgodny z nową podstawą programową. Przejrzysty układ graficzny podręcznika pomaga łatwo odnaleźć dane zagadnienie, a przystępny język - szybko je przyswoić.

Dzięki temu, że jest to jeden podręcznik na cały cykl kształcenia, można go elastycznie dostosować do prowadzenia zajęć w ciągu roku, dwóch lub trzech lat.

Budowa podręcznika

Podręcznik składa się z 26 tematów, zgrupowanych w ośmiu rozdziałach. Każdy z nich jest poprzedzony - umieszczonym na oddzielnej kartce - czytelnym, szczegółowym spisem omawianych zagadnień, stanowiącym gotowy konspekt lekcji. Dzięki temu zarówno uczniowie, jak i nauczyciele od razu dowiedzą się, co będzie treścią danego tematu.

Każdy rozdział ł prezentuje kilka tematów - ich układ został dobrze przemyślany pod kątem metodycznym. Zalecam realizowanie tematów z danego modułu w podanej kolejności, natomiast kolejność realizacji poszczególnych modułów można dostosować do własnego planu pracy.

Książka podzielona na tematy, ułożone w przemyślany sposób, stanowi nieocenione źródło wiedzy metodycznej dla nauczycieli, niezbędnej do realizacji zajęć z informatyki. Nauczyciele nie tylko dowiedzą się, czego uczyć, ale również, jak to zrobić.

Wiele zagadnień przedstawiam w postaci tabel czy schematów, ułatwiając rozumienie różnych pojęć i metod.

Każdy temat zawiera wyróżnione specjalnymi ikonami działy:
Warto powtórzyć - wykaz zagadnień do powtórzenia z poprzednich lekcji
Metody - (definicje) porządkują wiadomości, wskazują ważniejsze treści
Przykłady - wyjaśniają metody, pokazują rozwiązania ćwiczeń
Ćwiczenia - umożliwiają utrwalenie treści nauczania i metod prezentowanych w przykładach
Słowniczek - wyjaśnia najważniejsze pojęcia
Ciekawostki - interesujące informacje na temat zagadnień dotyczących informatyki

Na końcu każdego tematu znajdują się działy:
Warto zapamiętać - zestawienie najważniejszych informacji ułatwiające podsumowanie tematu
Pytania, problemy - umożliwiają podsumowanie zdobytej wiedzy i rozwijają kreatywność ucznia
Zadania - sprawdzają opanowanie zdobytej wiedzy
Warto jeszcze wiedzieć - uzupełnienie wiadomości z danego tematu

Spis treści

Rozdział I Komputery i programy

Temat 1. Zastosowania komputerów

1. Bez komputera coraz trudniej
2. Komputer pomaga w pracy i nauce
3. Komputer źródłem informacji
4. Komputer pomaga osobom niepełnosprawnym
5. Komputer źródłem rozrywki

Temat 2. Uruchamiamy programy

1. Posługujemy się komputerem w sposób bezpieczny
2. Wydajemy komputerowi polecenia
3. Sposoby uruchamiania programu komputerowego
4. Okno programu komputerowego
5. Menu programu komputerowego
6. Korzystamy z programu Paint
7. Kończymy pracę programu komputerowego

Temat 3. Korzystamy z programu WordPad

1. Uruchamiamy program WordPad
2. Podstawowe zasady pisania tekstu za pomocą klawiatury komputera
3. Pracujemy z dwoma uruchomionymi programami
4. Wykonujemy operacje na oknach programów
4.1. Minimalizujemy okna
4.2. Zmieniamy położenie i rozmiar okien
5. Kończymy pracę uruchomionych programów i komputera

Temat 4. Zaglądamy do wnętrza komputera

1. Przeznaczenie podstawowych elementów komputera
2. Komputery PC i Mac
3. Komputery przenośne
4. Funkcje systemu operacyjnego
5. Gdy włączamy komputer
6. Gdy uruchamiamy program
7. Gdy pracujemy w sieci komputerów

Rozdział II Praca z dokumentem komputerowym

Temat 5. Tworzymy i zapisujemy rysunek

1. Zasady zdrowej pracy przy komputerze
2. Tworzymy rysunek, korzystając z narzędzi do malowania
3. Zapisujemy rysunek w pliku
4. Korzystamy z Pomocy do programu

Temat 6. Odczytujemy rysunek z pliku, zmieniamy go i zapisujemy zmiany

1. Przeglądamy strukturę folderów
2. Tworzymy własne foldery
3. Korzystamy z narzędzia Tekst
4. Otwieramy plik
5. Zapisujemy zmiany w pliku

Temat 7. Metody stosowane w komputerowym rysowaniu

1. Zaznaczamy fragment rysunku i przenosimy go w inne miejsce
2. Wycinamy, kopiujemy i wklejamy fragment rysunku, wykorzystując Schowek
3. Stosujemy narzędzia Linia i Ołówek
4. Więcej kolorów
5. Sztuczki ułatwiające komputerowe rysowanie

Temat 8. Przekształcenia obrazu

1. Korzystamy z narzędzi Wielokąt i Krzywa
2. Odbicia lustrzane i obroty obrazu
3. Zmieniamy rozmiar obrazu i pochylamy go

Temat 9. Dbamy o szczegóły rysunku

1. Jak dawniej malowano?
2. Powstawanie obrazu na ekranie monitora
3. Rysujemy w powiększeniu i z wykorzystaniem siatki
4. Drukujemy rysunki

Temat 10. Operacje na plikach i folderach

1. Nośniki pamięci masowej
2. Zasoby komputera
3. Kopiujemy lub przenosimy pliki i foldery
4. Usuwamy pliki i foldery
5. Kompresujemy i dekompresujemy pliki i foldery

Rozdział III Teksty komputerowe

Temat 11. Tworzymy tekst komputerowy

1. Jak kiedyś pisano?
2. Piszemy tekst w edytorze tekstu i zapisujemy go w pliku
3. Tworzymy akapity w edytorze tekstu
4. Wyrównujemy akapity i zmieniamy odstępy między nimi
5. Zmieniamy parametry czcionki

Temat 12. Metody stosowane w komputerowym pisaniu

1. Wycinamy, kopiujemy i wklejamy fragment tekstu
2. Zasady poprawnego pisania w edytorze tekstu
3. Stosujemy listy wypunktowane i numerowane
4. Sztuczki ułatwiające komputerowe pisanie

Temat 13. Ozdabiamy tekst obrazami

1. Sposoby otaczania obrazu tekstem
2. Wklejamy do tekstu fragment rysunku, wykorzystując Schowek
3. Wstawiamy do tekstu obraz z pliku
4. Sztuczki ułatwiające wstawianie obrazów

Temat 14. Tabele, ramki i ozdobniki w tekście

1. Wykonujemy obramowanie i cieniowanie
2. Wykorzystujemy WordArt
3. Wstawiamy do tekstu Kształty
4. Grupujemy wstawione obiekty
5. Wstawiamy do tekstu tabelę
6. Drukujemy dokument tekstowy

Rozdział IV Internet

Temat 15. Wyszukujemy informacje w Internecie

1. W jaki sposób przekazywano dawniej informacje?
2. Strona internetowa i adres internetowy
3. Korzystamy z przeglądarki internetowej
4. Metody szukania informacji w Internecie
5. Sztuczki ułatwiające szukanie informacji w Internecie

Temat 16. Listy elektroniczne

1. Jak się kiedyś komunikowano?
2. Poczta elektroniczna i adres e-mail
3. Piszemy, wysyłamy i odbieramy listy elektroniczne oraz na nie odpowiadamy
4. Dołączamy do listów elektronicznych załączniki
5. Korzystamy z książki adresowej
6. Wirusy i inne zagrożenia związane z Internetem

Rozdział V Animacje komputerowe i programowanie

Temat 17. Animacje w programie Logomocja

1. Program Logomocja
2. Tworzymy rysunek w Edytorze postaci i zapisujemy go w pliku
3. Tworzymy animację w Edytorze postaci i zapisujemy ją w pliku
4. Przykłady animacji
5. Sztuczki ułatwiające przygotowanie animacji

Temat 18. Programujemy w Logomocji

1. Piszemy proste programy
2. Zapisujemy polecenia w postaci procedur
3. Zmieniamy postać żółwia
4. Więcej żółwi
5. Projekt w pięciu krokach
6. Sztuczki ułatwiające rozbudowanie projektu

Temat 19. Poznajemy program Baltie

1. Program Baltie
2. Budujemy scenę
3. Czarujemy z Baltiem
4. Programujemy z Baltiem
5. Wielokrotne powtarzanie tych samych czynności

Temat 20. Animacje w programie Baltie

1. Właściwości Baltiego
2. Tworzymy proste animacje
3. Zmiana pozycji Baltiego
4. Tworzymy złożone animacje
5. Sztuczki w programie Baltie

Rozdział VI Obliczenia komputerowe

Temat 21. Wykonujemy obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

1. Komputerowy kalkulator
2. Budowa arkusza kalkulacyjnego
3. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym
4. Sztuczki w arkuszu kalkulacyjnym

Temat 22. Prezentujemy dane na wykresie w arkuszu kalkulacyjnym

1. Tworzymy wykres
2. Dostosowujemy typ wykresu do rodzaju danych
3. Modyfikujemy tabelę i wykres arkusza kalkulacyjnego

Rozdział VII Prezentacje komputerowe

Temat 23. Tworzymy prezentację multimedialną

1. Sposoby prezentowania informacji
2. Prezentacja multimedialna
3. Planujemy prezentację i przygotowujemy slajd tytułowy
4. Dodajemy kolejne slajdy prezentacji
5. Umieszczamy na slajdzie teksty i obrazy
6. Poprawiamy wygląd slajdów

Temat 24. Ulepszamy prezentację multimedialną

1. Dodajemy do slajdów animacje
2. Poprawiamy i ulepszamy animacje
3. Dodajemy przejścia slajdów
4. Zapisujemy i uruchamiamy prezentację jako pokaz
5. Sztuczki usprawniające tworzenie prezentacji multimedialnej

Rozdział VIII Projekty grupowe

Temat 25. Projekty - tekst i grafika

1. Komiks
2. Scenariusz szkolnego przedstawienia
3. Wycinane litery
4. Dodatkowe zadania projektowe

Temat 26. Projekty - prezentacje multimedialne

1. Wiersz Rzepka
2. Wiersz Lokomotywa
3. Krajobrazy Polski
4. Baśnie Andersena
5. Starożytny Egipt
6. Moja klasa
7. Dodatkowe zadania projektowe