Informatyka dla gimnazjum. E-book Zobacz większe

Informatyka dla gimnazjum. E-book

330 [60] GIM e-book

Nowy

Cena obejmuje jeden rok dostępu do e-booka.

Dostęp tylko przez Internet za pomocą loginu i hasła, wysyłanych po zaksięgowaniu wpłaty na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

Podręcznik jest przeznaczony do prowadzenia informatyki w klasach I-III gimnazjum i stanowi odwzorowanie podręcznika Informatyka dla gimnazjum autorstwa Grażyny Koby dopuszczonego do użytku szkolnego w postaci papierowej.
Podręcznik został wpisany do wykazu MEN podręczników do wieloletniego użytku i może być kupowany w ramach dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki.

Więcej szczegółów

9,90 zł

Więcej informacji

Autor
Format
Objętość
Rok wydania
ISBN
Nr dopuszczenia

Grażyna Koba
Postać elektroniczna
296 str.
2015
978-83-942664-0-0
708/e/2015

Podręcznik jest przeznaczony do prowadzenia informatyki w klasach I-III gimnazjum i stanowi odwzorowanie podręcznika Informatyka dla gimnazjum autorstwa Grażyny Koby dopuszczonego do użytku szkolnego w postaci papierowej.

W wersji elektronicznej podręcznika są umieszczone pliki ćwiczeniowe. Na wybrane nazwy plików i folderów oraz adresy stron internetowych są dodane hiperłącza. Jeśli klikniemy wyróżnioną nazwę pliku lub folderu, możemy go otworzyć w domyślnym programie komputerowym lub zapisać w określonym miejscu (folderze, dysku). W przypadku folderów domyślnym programem będzie zazwyczaj archiwizator, dlatego że foldery są skompresowane. Kliknięcie wyróżnionego adresu strony internetowej otwiera stronę internetową o podanym adresie.

Program, w którym został przygotowany podręcznik, jest uniwersalny – działa na wielu platformach sprzętowo-programowych. Jedyne wymagania to możliwość uruchomienia przeglądarki i internetowej obsługującej HTML 5 lub posiadającej wtyczkę Adobe Flash Player.

E-book został przetestowany na różnym sprzęcie (m.in. na komputerach PC, laptopach, tabletach, smartfonach), działającym pod kontrolą różnych systemów operacyjnych (m.in. Windows, iOS, Android) i za pomocą różnych przeglądarek (m.in. Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Podręcznik składa się z sześciu rozdziałów, a każdy z nich z tematów o wyrazistej strukturze merytorycznej i metodycznej. Tematy można realizować w podanym układzie, ale również dostosować kolejność ich realizacji do warunków szkoły i grupy uczniów.

Zasady programowania omówiono na przykładzie języka Scratch. Tematy z Logomocji i programu Baltie są udostępnione bezpłatnie w postaci plików PDF.

Zasady tworzenia grafiki komputerowej opracowano w podręczniku na podstawie programie GIMP. Natomiast temat z Edytora postaci, który jest częścią programu Logomocja, udostępniamy bezpłatnie w postaci pliku PDF.

Cechy podręcznika:

 • poręczny, trwały i na cały cykl kształcenia - pozwala zrealizować wszystkie treści nauczania w ciągu roku, dwóch lub trzech lat,
 • treści nauczania prezentuje w sposób systematyczny i uporządkowany, zgodny z podstawą programową,
 • nie jest kursem posługiwania się programami komputerowymi - uczeń poznaje metody i pojęcia informatyki oraz zdobywa umiejętności informatyczne niezależnie od wykorzystywanego oprogramowania,
 • uwzględnia różnorodność oprogramowania występującego w szkołach,
 • pozwala na samodzielną pracę ucznia - uczeń zapoznaje się z treścią metody z podręcznika, analizuje przykład, następnie czyta treść ćwiczenia i je wykonuje.

W podręczniku:

 • uwzględniono rozwój środków i narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej,
 • zasady tworzenia grafiki komputerowej opracowano na podstawie programie GIMP i rozszerzono o zagadnienia takie, jak praca z warstwami obrazu, tworzenie animacji, narzędzia selekcji, natomiast temat z Edytora postaci, który jest częścią programu Logomocja, udostępniamy bezpłatnie w postaci pliku PDF,
 • poza omówieniem tworzenia strony internetowej w języku HTML dodano opis przykładowego systemu zarządzania treścią (CMS) - tworzenie bloga z wykorzystaniem systemu WordPress,
 • dodano opis pracy z wykorzystaniem chmury,
 • zasady redagowania tekstów, metody obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym oraz przetwarzanie danych w bazach danych omówiono ogólnie, a ćwiczenia uczeń może wykonać, korzystając z pakietów programów Microsoft Office lub LibreOffice.
 • zasady programowania omówiono na przykładzie języka Scratch, a tematy z Logomocji i programu Baltie są udostępnione bezpłatnie w postaci plików pdf.

Podręcznik jest równocześnie zbiorem zadań i zawiera:

 • 235 pytań i problemów,
 • ponad 520 ćwiczeń i zadań,
 • 25 zadań projektowych.

Spis treści

Rozdział I Komputer i grafika komputerowa

Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące

1. Wybrane zastosowania komputerów
2. Komputer
2.1 Działanie komputera
2.2 Budowa komputera
2.3 Pamięci masowe komputera
3. Rodzaje komputerów
4. Urządzenia peryferyjne oraz cyfrowe urządzenia techniki użytkowej
5. Zasady zdrowej i rozsądnej pracy przy komputerze

Temat 2. Program komputerowy

1. Rodzaje programów komputerowych
2. Systemy operacyjne
2.1 Windows
2.2 Linux
2.3 Mac OS
2.4 Systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych
3. Instalowanie programu
4. Uruchamianie programu
5. Kilka zasad pracy w systemie Windows
6. Zagadnienia prawne

Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Edytory grafiki

2. Formaty plików graficznych
3. Tworzenie dokumentu komputerowego i zapisywanie go w pliku
4. Tworzenie kompozycji z figur geometrycznych w programie GIMP

Temat 4. Wprowadzanie zmian w dokumencie komputerowym

1. Modyfikowanie dokumentu i zapisywanie zmian w pliku
2. Drukowanie dokumentu komputerowego
3. Praca z warstwami obrazu w programie GIMP
3.1 Warstwy obrazu
3.2 Umieszczanie napisu na obrazie

Temat 5. Operacje na obrazie i jego fragmentach

1. Przekształcenia obrazu w programie GIMP
2. Kopiowanie i wklejanie fragmentu rysunku
3. Korzystanie z narzędzi selekcji w programie GIMP
4. Zmienianie kolorów i stosowanie filtrów w programie GIMP
5. Animacje w programie GIMP

Temat 6. Porządkowanie i ochrona dokumentów

1. Dlaczego należy wykonywać kopie dokumentów?
2. Kopiowanie plików lub folderów
3. Przenoszenie plików lub folderów
4. Usuwanie plików lub folderów
5. Kompresowanie i dekompresowanie plików lub folderów
6. Wirusy, konie trojańskie i inne zagrożenia

Rozdział II Praca z dokumentem tekstowym

Temat 7. Tworzenie dokumentu tekstowego

1.Zastosowanie edytorów tekstu
2. Dokument tekstowy
3. Formatowanie tekstu

Temat 8. Opracowywanie tekstu

1. Podstawowe zasady redagowania tekstu
2. Stosowanie wbudowanych słowników
3. Dostosowywanie formy tekstu do jego przeznaczenia
4. Formatowanie obrazu wstawionego do tekstu
5. Sposoby ułatwiające pracę nad dokumentem tekstowym
5.1 Operacje na fragmentach tekstu
5.2 Stosowanie gotowych szablonów

Temat 9. Więcej o wstawianiu obrazów i innych obiektów do tekstu

1. Osadzanie obrazu w dokumencie tekstowym
2. Wstawianie obrazu do dokumentu tekstowego jako nowego obiektu
3. Korzystanie z edytora równań
4. Wstawianie do dokumentu tekstowego „zdjęcia” ekranu

Temat 10. Więcej o opracowywaniu tekstu

1. Stosowanie tabulatorów
2. Zastosowanie spacji nierozdzielających
3. Numerowanie i wypunktowanie
4. Wstawianie tabel do tekstu
5. Drukowanie dokumentu tekstowego

Temat 11. Praca z dokumentem wielostronicowym

1. Wstawianie informacji do stopki i nagłówka
2. Szybkie wyszukiwanie słów i znaków
3. Tworzenie przypisów
4. Podział tekstu na kolumny
5. Statystyka dokumentu tekstowego

Temat 12. Projekty grupowe

1. Przygotowanie projektu grupowego
2. Zadania projektowe
2.1 Przygotowanie dokumentacji wycieczki klasowej
2.2 Tworzenie e-gazetki

Rozdział III Internet i multimedia

Temat 13. Wprowadzenie do Internetu

1. Sieci komputerowe
2. Podstawy pracy w sieci lokalnej
3. Internet
4. Wyszukiwanie informacji w Internecie
5. Dostęp do Internetu
6. Poczta elektroniczna
7. Zakładanie konta pocztowego

Temat 14. Internet jako źródło informacji

1. Wyszukiwanie informacji
1.1 Korzystanie z katalogów stron WWW
1.2 Korzystanie z wyszukiwarek
1.3 Wyszukiwanie zaawansowane
2. Przykłady wyszukiwania informacji w internetowych zasobach danych
2.1 Korzystanie z encyklopedii internetowej
2.2 Wyszukiwanie grafiki
2.3 Wyszukiwanie połączeń komunikacyjnych
2.4 Wyszukiwanie konkretnego miejsca na Ziemi – mapy satelitarne
3. Porządkowanie i zapisywanie stron
4. Pobieranie plików z Internetu
5. Inne usługi internetowe
6. Korzystanie z usług internetowych – przepisy, ograniczenia i ostrzeżenia

Temat 15. Sposoby komunikowania się i wymiany informacji za pomocą Internetu

1. Netykieta
2. Korzystanie z poczty elektronicznej
2.1 Pisanie i porządkowanie wiadomości
2.2 Książka adresowa
2.3 Podpis automatyczny
3. Inne sposoby komunikowania się za pomocą Internetu
4. Komunikacja w Internecie – zagrożenia i ostrzeżenia

Temat 16. Tworzenie strony internetowej – projekt

1. Narzędzia do tworzenia stron internetowych
2. Ogólne zasady projektowania stron internetowych
3. Kod źródłowy strony internetowej
4. Tworzymy stronę internetową „Podróże po stolicach Europy”
5. Poprawiamy wygląd strony
5.1 Wypunktowania i tabele
5.2 Odsyłacze do innych stron
5.3 Wstawianie obrazu
6. Publikujemy własną stronę w Internecie

Temat 17. Systemy zarządzania treścią i praca w chmurze – projekty

1. Czym są systemy zarządzania treścią?
2. Przykładowy CMS – WordPress
2.1 Tworzenie bloga
2.2 Inne możliwości programu WordPress
3. Tworzenie prostych blogów
4. Wykorzystanie chmury do pracy zespołowej
5. Zadania projektowe
5.1 Podróżujemy dookoła świata z Internetem
5.2 Wykonujemy stronę internetową o swojej miejscowości

Temat 18. Tworzenie prezentacji multimedialnej – projekt

1. Czym jest prezentacja multimedialna?
2. Prezentacja multimedialna w dziesięciu krokach
3. Dodawanie do prezentacji dźwięków i filmów
4. Przygotowanie prezentacji w postaci albumu fotograficznego