Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II Zobacz większe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

120 [22] ZK2

Nowy

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II wraz z CD dla ucznia stanowią materiał ćwiczeniowy przeznaczony do prowadzenia zajęć komputerowych na poziomie drugiej klasy szkoły podstawowej. W zakresie treści i metod nauczania jest zachowany zintegrowany system nauczania. Zawierają ponad 160 ćwiczeń i zadań sprawdzających - ciekawych i przemyślanych metodycznie. Przejrzysty układ graficzny pomaga łatwo odnaleźć dane zagadnienie, a przystępny język - szybko je przyswoić.

Więcej szczegółów

15,00 zł

Więcej informacji

Autor
Format
Objętość
Rok wydania
ISBN
Grażyna Koba
210 × 292 mm
96 str.
2010
978-83-930715-0-0

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II realizują cele zajęć komputerowych zawarte w Podstawie programowej. W zakresie treści i metod nauczania jest zachowany zintegrowany system nauczania. Uczniowie zdobywają umiejętności posługiwania się komputerem i programami komputerowymi. Następnie, wykonując ćwiczenia z wykorzystaniem danego programu, utrwalają wybrane treści z różnych edukacji zawarte w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego, m.in. dotyczące opisywania wyglądu rysunków, rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych, przeliczania elementów, dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w zakresie stu, tworzenia rysunków, pisania wyrazów i krótkich zdań oraz wybranych zagadnień z edukacji przyrodniczej, społecznej i zdrowotnej.

Uczniowie mogą wykonać ponad 160 ćwiczeń i zadań sprawdzających - ciekawych i przemyślanych metodycznie. W klasie II (podobnie jak w klasie I) uczniowie tworzą własne dokumenty oraz korzystają z gotowych plików, które modyfikują w określony sposób. Dodatkowo uczą się zapisywania dokumentu komputerowego w pliku. Uczeń poznaje zagadnienia w sposób systematyczny i uporządkowany. Metody objaśniane są na przykładach oraz zobrazowane ciekawymi rysunkami i schematami. Przejrzysty układ graficzny podręcznika pomaga łatwo odnaleźć dane zagadnienie, a przystępny język - szybko je przyswoić.

Jest to jednocześnie zeszyt ćwiczeń. Niektóre ćwiczenia uczniowie wykonują, wypełniając odpowiednie rubryki w książce.

W klasie II (podobnie jak w klasie I) podstawowe zasady i ograniczenia dotyczące korzystania z komputera, zostały przedstawione na rysunkach, m.in. poszanowanie szkolnego mienia, nierozłączanie samodzielne elementów zestawu komputerowego, ograniczanie czasu spędzanego przy komputerze, potrzeba spędzania czasu z rodziną i wypełniania domowych obowiązków.

Dodatkowo w klasie II pokazano elementy zestawu komputerowego wraz z krótkim opisem przeznaczenia poszczególnych elementów.

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II składają się z ośmiu tematów - ich układ został dobrze przemyślany pod kątem metodycznym. Zalecam wykonywanie ćwiczeń zwartych w poszczególnych tematach w podanej kolejności.

Każdy temat zawiera:
Przykłady - wyjaśniające metody, pokazujące rozwiązania ćwiczeń;
Metody (definicje) - porządkujące wiadomości, wskazujące ważniejsze treści;
Ćwiczenia - umożliwiające utrwalenie treści nauczania i metod prezentowanych w przykładach; ćwiczenia zostały wyróżnione specjalnymi ikonami - zależnie od sposobu ich wykonywania;
Zadania - sprawdzające opanowanie zdobytej wiedzy.

CD dla ucznia zawiera:

  • wszystkie pliki potrzebne do realizacji ćwiczeń;
  • wersje demonstracyjną programu Baltie;
  • gry edukacyjne.

Spis treści

Temat 1
Rysujemy linie proste, prostokąty i kwadraty w programie Paint

1. Rysujemy linie proste
2. Zmieniamy kolor i grubość linii
3. Rysujemy prostokąty
4. Rysujemy kwadraty

Temat 2
Rysujemy elipsy, okręgi i koła w programie Paint

1. Zapisujemy rysunek w pliku
2. Otwieramy rysunek zapisany w pliku, zmieniamy go i zapisujemy ponownie
3. Rysujemy elipsy
4. Rysujemy okręgi i koła
5. Wybieramy sposób kolorowania figur

Temat 3
Wykonujemy operacje na fragmentach rysunku

1. Przenosimy fragment rysunku w inne miejsce
2. Kopiujemy fragment rysunku i wklejamy go w inne miejsce
3. Stosujemy dodatkowe kolory
4. Wycinamy fragment rysunku i wklejamy go w inne miejsce

Temat 4
Budujemy i czarujemy w programie Baltie

1. Budujemy sceny
2. Budujemy sceny symetryczne
3. Czarujemy sceny
4. Sterujemy czarodziejem
5. Powtarzanie poleceń

Temat 5
Uczymy się z czarodziejem Baltie

1. Wykonujemy ćwiczenia ortograficzne
2. Dodajemy i odejmujemy
3. Mnożymy i dzielimy

Temat 6
Odtwarzamy prezentacje multimedialne

1. Uruchamiamy program komputerowy
2. Otwieramy prezentację multimedialną zapisaną w pliku
3. Wyświetlamy pokaz slajdów
4. Animujemy obrazy i teksty na slajdach
5. Zmieniamy animacje

Temat 7
Zmieniamy i uzupełniamy prezentacje multimedialne

1. Umieszczamy napisy na slajdach
2. Zmieniamy rozmiar czcionki
3. Zmieniamy kolor czcionki
4. Zmieniamy położenie pola tekstowego
5. Zmieniamy rozmiar pola tekstowego i obracamy je

Temat 8
Tworzymy prezentacje multimedialne

1. Zapisujemy tworzoną prezentację
2. Dodajemy slajdy do prezentacji
3. Umieszczamy na slajdach obrazy
4. Zmieniamy tło slajdu
5. Inny sposób umieszczania obrazów na slajdach
6. Zmieniamy tło obrazu na przezroczyste