Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I Zobacz większe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

110 [20] ZK1

Nowy

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I wraz z CD dla ucznia stanowią materiał ćwiczeniowy przeznaczony do prowadzenia zajęć komputerowych na poziomie pierwszej klasy szkoły podstawowej. W zakresie treści i metod nauczania jest zachowany zintegrowany system nauczania. Zawierają ponad 200 ćwiczeń i zadań sprawdzających - ciekawych i przemyślanych metodycznie. Przejrzysty układ graficzny pomaga łatwo odnaleźć dane zagadnienie, a przystępny język - szybko je przyswoić.

Więcej szczegółów

15,00 zł

Więcej informacji

Autor
Format
Objętość
Rok wydania
ISBN
Grażyna Koba
210 × 292 mm
112 str.
2009
978-83-920551-5-0

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I realizują cele zajęć komputerowych zawarte w Podstawie programowej. W zakresie treści i metod nauczania jest zachowany zintegrowany system nauczania. Uczniowie zdobywają umiejętności posługiwania się komputerem i programami komputerowymi. Następnie, wykonując ćwiczenia z wykorzystaniem danego programu, utrwalają wybrane treści z różnych edukacji zawarte w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego, m.in. dotyczące opisywania wyglądu rysunków, dostrzegania różnic między nimi, przeliczania elementów, porządkowania liczb, dodawania i odejmowania w zakresie dziesięciu, tworzenia rysunków, znajomości liter, pisania wyrazów oraz wybranych zagadnień z edukacji przyrodniczej i społecznej.

Uczniowie mogą wykonać ponad 200 ćwiczeń i zadań sprawdzających - ciekawych i przemyślanych metodycznie. W klasie I uczniowie tworzą własne dokumenty oraz korzystają z gotowych plików, które modyfikują w określony sposób. Uczeń poznaje zagadnienia w sposób systematyczny i uporządkowany. Metody objaśniane są na przykładach oraz zobrazowane ciekawymi rysunkami i schematami.

Jest to jednocześnie zeszyt ćwiczeń. Niektóre ćwiczenia uczniowie wykonują, wypełniając odpowiednie rubryki w książce.

W klasie I podstawowe zasady korzystania z komputera, w tym ograniczenia dotyczące korzystania z komputera, zostały przedstawione na rysunkach, m.in. wirtualność gier, ograniczanie czasu spędzanego przy komputerze, potrzeba kontaktów z rówieśnikami, rekreacja na świeżym powietrzu, właściwa postawa podczas pracy przy komputerze.

Budowa

„Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I” składają się z dziewięciu tematów - ich układ został dobrze przemyślany pod kątem metodycznym. Zalecam wykonywanie ćwiczeń zwartych w poszczególnych tematach w podanej kolejności.

Każdy temat zawiera:
Przykłady - wyjaśniające metody, pokazujące rozwiązania ćwiczeń;
Metody (definicje)  - porządkujące wiadomości, wskazujące ważniejsze treści;
Ćwiczenia - umożliwiające utrwalenie treści nauczania i metod prezentowanych w przykładach; ćwiczenia zostały wyróżnione specjalnymi ikonami - zależnie od sposobu ich wykonywania;
Zadania - sprawdzające opanowanie zdobytej wiedzy.

CD dla ucznia zawiera:

  • wszystkie pliki potrzebne do realizacji ćwiczeń;
  • wersję demonstracyjną programu Baltie;
  • gry edukacyjne.

Spis treści

Temat 1
Budujemy sceny w programie Baltie

1. Uruchamiamy program komputerowy
2. Umieszczamy przedmiot na scenie
3. Czyścimy całą scenę
4. Przenosimy przedmiot w inne miejsce sceny
5. Usuwamy przedmioty ze sceny
6. Kończymy pracę programu Baltie

Temat 2
Zmieniamy i uzupełniamy sceny w programie Baltie

1. Otwieramy scenę z pliku
2. Zastępujemy przedmiot
3. Kopiujemy przedmiot
4. Korzystamy z różnych banków przedmiotów

Temat 3
Malujemy komputerowymi farbami w programie Paint

1. Uruchamiamy program Paint
2. Otwieramy rysunek z pliku
3. Kolorujemy rysunki
4. Zmieniamy kolor na rysunku
5. Zamykamy okno programu Paint

Temat 4
Rysujemy komputerowym ołówkiem w programie Paint

1. Rysujemy komputerowym ołówkiem
2. Wymazujemy rysunek komputerową gumką
3. Czyścimy obszar do rysowania
4. Zmieniamy kolor komputerowego ołówka

Temat 5
Malujemy komputerowym pędzlem w programie Paint

1. Malujemy komputerowym pędzlem
2. Zmieniamy kolor komputerowego pędzla
3. Stosujemy różne kształty komputerowego pędzla
4. Cofamy ostatnio wykonaną czynność

Temat 6
Zabawy z liczbami w programie Baltie

1. Dodajemy
2. Odejmujemy
3. Porównujemy
4. Porządkujemy

Temat 7
Zabawy z literami w programie Baltie

1. Litery
2. Sylaby
3. Wyrazy

Temat 8
Umieszczamy napisy na rysunkach w programie Paint

1. Umieszczamy napis na rysunku
2. Zmieniamy kolor czcionki
3. Piszemy polskie litery
4. Piszemy wielkie litery
5. Zmieniamy rozmiar czcionki

Temat 9
Kolorowa nauka

1. Zaznaczamy i usuwamy fragment rysunku
2. Dodajemy i odejmujemy
3. Porównujemy