Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy Zobacz większe

Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

120 [57] NB IP

Nowy

Podręcznik jest przeznaczony do prowadzenia zajęć informatyki w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na poziomie podstawowym. Podręcznik z serii "Z nowym bitem" bazuje na popularnym wśród nauczycieli i uczniów podręczniku "Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy" autorstwa Grażyny Koby.

Więcej szczegółów

29,00 zł

Więcej informacji

Autor
Format
Objętość
Rok wydania
ISBN
Nr dopuszczenia
Grażyna Koba
165 × 236 mm
248 str.
2015
978-83-938519-5-9
748/2015

Podręcznik jest przeznaczony do prowadzenia zajęć informatyki w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na poziomie podstawowym. Podręcznik z serii "Z nowym bitem" bazuje na popularnym wśród nauczycieli i uczniów podręczniku "Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy" autorstwa Grażyny Koby.

Podręcznik został wpisany do wykazu MEN podręczników do wieloletniego użytku i może być kupowany w ramach dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki.

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi 8 lipca 2014 roku (art. 22ao ustawy o systemie oświaty) podręcznik nie może zawierać odwołań i poleceń wymagających korzystania z opracowanych przez wydawcę dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia, w tym zapisanych na CD lub umieszczonych w Internecie. Przepis ten dotyczy podręczników do wszystkich przedmiotów, poza podręcznikami do języków obcych, które mogą zawierać CD z nagraniami dźwiękowymi dla uczniów.

Spis treści

 • Moduł A
  Wokół informacji i Internetu
  • Temat A1 Internet jako „ocean informacji”
   • 1. Piramida rozwoju usług internetowych
    • 1.1. Początki Internetu
    • 1.2. Wybrane e-usługi
   • 2. Organizacja informacji w WWW
   • 3. Na czym polega przeglądanie strony WWW?
   • 4. Przykłady wyszukiwania informacji
    • 4.1. Korzystamy z encyklopedii i słowników
    • 4.2. Wyszukujemy informacje zapisane w innych językach
    • 4.3. Szukamy szybciej i sprawniej
    • 4.4. Oglądamy mapy i podróżujemy z Internetem
   • 5. Praktyczny poradnik
  • Temat A2 Wybrane przepisy prawa dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnych
   • 1. Prawo autorskie
   • 2. Korzystanie z cudzych utworów
   • 3. Ochrona wizerunku
   • 4. Zasady korzystania z programów komputerowych
   • 5. Przestępczość komputerowa
  • Temat A3 Komunikacja i wymiana informacji w Internecie
   • 1. Zestawienie wybranych form komunikacji i wymiany informacji
   • 2. Działanie poczty elektronicznej
   • 3. Współtworzenie treści w Sieci
    • 3.1. Web 2.0
    • 3.2. Blogi
   • 4. Zasady netykiety
   • 5. Chmura obliczeniowa
   • 6. Inne możliwości korzystania z Internetu
    • 6.1. Telefonia internetowa – VoIP
    • 6.2. Internet mobilny
   • 7. Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnej
 • Moduł B
  Wokół dokumentów komputerowych
  • Temat B1 Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych
   • 1. Nagłówek i stopka dokumentu
   • 2. Stosowanie stylów tekstu
   • 3. Style niestandardowe
   • 4. Tworzenie konspektu dokumentu
   • 5. Odwołania w dokumencie tekstowym
    • 5.1. Spis treści
    • 5.2. Spis ilustracji
    • 5.3. Przypisy
   • 6. Podział dokumentu tekstowego na strony, sekcje i kolumny
    • 6.1. Podział dokumentu na strony
    • 6.2. Podział dokumentu na sekcje
    • 6.3. Rozmieszczanie tekstu w kolumnach
   • 7. Szablony dokumentów
   • 8. Praktyczny poradnik
  • Temat B2 Tworzenie prezentacji multimedialnych na podstawie konspektu
   • 1. Planowanie prezentacji
   • 2. Tworzenie prezentacji na podstawie konspektu
   • 3. Importowanie konspektu prezentacji z dokumentu tekstowego
   • 4. Narracja, dźwięki i filmy
   • 5. Drukowanie prezentacji
    • 5.1. Drukowanie materiałów informacyjnych
    • 5.2. Notatki
   • 6. Prowadzenie pokazu
   • 7. Zapisywanie prezentacji i publikowanie w Internecie
  • Temat B3 Wykonywanie obliczeń i przedstawianie wyników w arkuszu kalkulacyjnym
   • 1. Tworzenie formuł w arkuszu kalkulacyjnym
   • 2. Formaty danych
   • 3. Formatowanie tabeli arkusza kalkulacyjnego
   • 4. Stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego
    • 4.1. Wstawianie funkcji
    • 4.2. Funkcja logiczna JEŻELI
    • 4.3. Funkcja statystyczna LICZ.JEŻELI
    • 4.4. Funkcje matematyczne
    • 4.5. Funkcje daty i czasu
   • 5. Przedstawianie danych w postaci wykresu
    • 5.1. Najczęściej używane typy wykresów
    • 5.2. Wykresy funkcji trygonometrycznych i liniowych
   • 6. Korzystanie z filtrów
   • 7. Praktyczny poradnik
  • Temat B4 Tworzenie bazy danych
   • 1. Podstawowe pojęcia związane z bazami danych
   • 2. Etapy tworzenia bazy danych
   • 3. Na czym polega relacja w bazie danych?
   • 4. Określenie wymagań i ustalenie zbiorów informacji
   • 5. Tabele
    • 5.1. Zasady tworzenia tabel
    • 5.2. Dlaczego bazy danych tworzy się w kilku tabelach?
    • 5.3. Tworzenie tabel
    • 5.4. Definiowanie relacji
  • Temat B5 Wykonywanie podstawowych operacji na relacyjnej bazie danych
   • 1. Zastosowanie formularzy
   • 2. Tworzenie formularzy
    • 2.1. Formularz prosty
    • 2.2. Formularz z podformularzem
   • 3. Importowanie danych z innych dokumentów do tabeli bazy danych
   • 4. Zastosowanie filtrów
   • 5. Stosowanie kwerend do wyszukiwania informacji
   • 6. Przedstawianie danych za pomocą raportów
   • 7. Przygotowywanie korespondencji seryjnej
  • Temat B6 Grafika komputerowa
   • 1. Rodzaje grafiki komputerowej
   • 2. Formaty plików graficznych
    • 2.1. Formaty plików grafiki rastrowej
    • 2.2. Formaty plików grafiki wektorowej
   • 3. Opracowywanie grafiki rastrowej
    • 3.1. Warstwy i selekcje
    • 3.2. Filtry i efekty
    • 3.3. Zmiana kontrastu i nasycenia kolorów
    • 3.4. Kadrowanie i skalowanie
   • 4. Opracowywanie grafiki wektorowej
  • Temat B7 Opracowywanie cyfrowych obrazów i filmów
   • 1. Źródła obrazów cyfrowych
    • 1.1. Skanowanie obrazów
    • 1.2. Obróbka zeskanowanej grafiki
    • 1.3. Obrazy z fotograficznego aparatu cyfrowego
   • 2. Tworzenie albumów zdjęć
   • 3. Opracowywanie filmów
    • 3.1. Edycja filmów
    • 3.2. Udostępnianie filmów w Internecie
  • Temat B8 Tworzenie stron WWW z wykorzystaniem stylów i elementów programowania
   • 1. Rozbudowane strony WWW
   • 2. Jak zapisana jest strona WWW?
   • 3. Szablony do tworzenia stron WWW
   • 4. Przykład tworzenia strony w języku HTML
    • 4.1. Stosowanie podstawowych znaczników języka HTML
    • 4.2. Wstawianie rysunków
    • 4.3. Tworzenie łączy hipertekstowych
    • 4.4. Wstawianie tabel
    • 4.5. Stosowanie kolorów
   • 5. Kaskadowe arkusze stylów CSS
    • 5.1. Najczęściej wykorzystywane atrybuty CSS i sposoby określania ich wartości
    • 5.2. Formatowanie hiperłączy
    • 5.3. Tło strony
    • 5.4. Klasy elementów
   • 6. Skrypty i dynamiczne przetwarzanie stron
   • 7. Publikowanie i promowanie stron internetowych w Internecie
    • 7.1. Publikowanie strony WWW
    • 7.2. Promowanie strony WWW
 • Moduł C
  Wokół komputera, sieci i programów komputerowych
  • Temat C1 Komputer i inne urządzenia elektroniczne
   • 1. Klasyfikacja środków technologii informacyjnej
   • 2. Podstawowe elementy komputera
    • 2.1. Płyta główna
    • 2.2. Dysk twardy
    • 2.3. Monitor, mysz i klawiatura
   • 3. Dodatkowe urządzenia pamięci masowej
    • 3.1. Napędy optyczne
    • 3.2. Pamięci flash
    • 3.3. Pamięci taśmowe (streamery)
   • 4. Oprogramowanie komputerowe
    • 4.1. Klasyfikacja narzędzi technologii informacyjnej
    • 4.2. Przykładowe typy plików
   • 5. Wybieranie parametrów komputera – podsumowanie
   • 6. Przykłady urządzeń związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
  • Temat C2 Sieci komputerowe
   • 1. Dlaczego komputery łączy się w sieć?
   • 2. Podział sieci
   • 3. Praktyczne sposoby tworzenia sieci komputerowej
   • 4. Podstawy konfiguracji sieci
    • 4.1. Protokoły sieciowe
    • 4.2. Identyfikacja sieciowa
   • 5. Co jest niezbędne do budowy sieci?
    • 5.1. Sieć domowa
    • 5.2. Szkolna sieć komputerowa
   • 6. Podstawy pracy w sieci
    • 6.1. Logowanie
    • 6.2. Udostępnianie zasobów
    • 6.3. Mapowanie zasobów
  • Temat C3 Bezpieczeństwo i ochrona danych w komputerach i sieciach komputerowych
   • 1. Wprowadzenie
   • 2. Ochrona danych przed nieupoważnionym dostępem
    • 2.1. Kontrola dostępu do danych
    • 2.2. Nieupoważniony dostęp do danych w wyniku nieświadomych działań użytkownika
    • 2.3. Nieupoważniony dostęp do danych spowodowany działaniem innych osób
    • 2.4. Odmiany złośliwego oprogramowania
    • 2.5. Oprogramowanie zabezpieczające komputer
    • 2.6. Szyfrowanie danych
   • 3. Ochrona przed utratą danych
    • 3.1. Odzyskiwanie przypadkowo usuniętych danych
    • 3.2. Odzyskiwanie danych w przypadku awarii komputera lub systemu operacyjnego
    • 3.3. Odzyskiwanie danych w przypadku ich utraty spowodowanej czynnikami zewnętrznymi
  • Temat C4 Rozwiązywanie problemów algorytmicznych
   • 1. Sytuacje problemowe
   • 2. Etapy rozwiązywania problemu
   • 3. Określanie specyfikacji problemu (zadania)
   • 4. Sposoby przedstawiania algorytmów
    • 4.1. Lista kroków
    • 4.2. Schemat blokowy
  • Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania
   • 1. Język programowania
   • 2. Na czym polega programowanie?
   • 3. Pisanie prostego programu
   • 4. Zapisywanie algorytmu z warunkami w języku programowania
    • 4.1. Warunek prosty
    • 4.2. Warunek zagnieżdżony
   • 5. Realizowanie algorytmu iteracyjnego w języku programowania
    • 5.1. Pętle proste
    • 5.2. Pętle zagnieżdżone