Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I Zobacz większe

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I

300 [53] NB GIM1

Nowy

Podręcznik jest przeznaczony do prowadzenia zajęć komputerowych w pierwszym roku nauczania informatyki w gimnazjum lub w pierwszym półroczu (w przypadku realizacji zajęć w jednym roku). Podręcznik należy do serii podręczników "Z nowym bitem", bazuje na popularnym wśród nauczycieli i uczniów podręczniku "Informatyka dla gimnazjum" autorstwa Grażyny Koby. 

Więcej szczegółów

20,00 zł

Więcej informacji

Autor
Format
Objętość
Rok wydania
ISBN
Nr dopuszczenia
Grażyna Koba
165 × 236 mm
176 str.
2015
978-83-938519-4-2
739/1/2015

Podręcznik jest przeznaczony do prowadzenia zajęć komputerowych w pierwszym roku nauczania informatyki w gimnazjum lub w pierwszym półroczu (w przypadku realizacji informatyki tylko w jednym roku). Podręcznik należy do serii podręczników "Z nowym bitem", bazuje na popularnym wśród nauczycieli i uczniów podręczniku "Informatyka dla gimnazjum" autorstawa Grażyny Koby. 

Podręcznik został wpisany do wykazu MEN podręczników do wieloletniego użytku i może być kupowany w ramach dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki.

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi 8 lipca 2014 roku (art. 22ao ustawy o systemie oświaty) podręcznik nie może zawierać odwołań i poleceń wymagających korzystania z opracowanych przez wydawcę dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia, w tym zapisanych na CD lub umieszczonych w Internecie. Przepis ten dotyczy podręczników do wszystkich przedmiotów, poza podręcznikami do języków obcych, które mogą zawierać CD z nagraniami dźwiękowymi dla uczniów.

Spis treści

 • Rozdział I Komputer i grafika komputerowa
  • Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące
   • 1. Wybrane zastosowania komputerów
   • 2. Komputer
    • 2.1. Działanie komputera
    • 2.2. Budowa komputera
    • 2.3. Pamięci masowe komputera
   • 3. Rodzaje komputerów
   • 4. Urządzenia peryferyjne oraz cyfrowe urządzenia techniki użytkowej
   • 5. Zasady zdrowej i rozsądnej pracy przy komputerze
  • Temat 2. Program komputerowy
   • 1. Rodzaje programów komputerowych
   • 2. Systemy operacyjne
    • 2.1. Windows
    • 2.2. Linux
    • 2.3. Mac OS
    • 2.4. Systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych
   • 3. Instalowanie programu
   • 4. Uruchamianie programu
   • 5. Kilka zasad pracy w systemie Windows
   • 6. Zagadnienia prawne
  • Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki
   • 1. Edytory grafiki
   • 2. Formaty plików graficznych
   • 3. Tworzenie dokumentu komputerowego i zapisywanie go w pliku
   • 4. Tworzenie kompozycji z figur geometrycznych w programie GIMP
  • Temat 4. Wprowadzanie zmian w dokumencie komputerowym
   • 1. Modyfikowanie dokumentu i zapisywanie zmian w pliku
   • 2. Drukowanie dokumentu komputerowego
   • 3. Praca z warstwami obrazu w programie GIMP
    • 3.1. Warstwy obrazu
    • 3.2. Umieszczanie napisu na obrazie
  • Temat 5. Operacje na obrazie i jego fragmentach
   • 1. Przekształcenia obrazu w programie GIMP
   • 2. Kopiowanie i wklejanie fragmentu rysunku
   • 3. Korzystanie z narzędzi selekcji w programie GIMP
   • 4. Zmienianie kolorów i stosowanie filtrów w programie GIMP
   • 5. Animacje w programie GIMP
  • Temat 6. Porządkowanie i ochrona dokumentów
   • 1. Dlaczego należy wykonywać kopie dokumentów?
   • 2. Kopiowanie plików lub folderów
   • 3. Przenoszenie plików lub folderów
   • 4. Usuwanie plików lub folderów
   • 5. Kompresowanie i dekompresowanie plików lub folderów
   • 6. Wirusy, konie trojańskie i inne zagrożenia
 • Rozdział II Praca z dokumentem tekstowym
  • Temat 7. Tworzenie dokumentu tekstowego
   • 1. Zastosowanie edytorów tekstu
   • 2. Dokument tekstowy
   • 3. Formatowanie tekstu
  • Temat 8. Opracowywanie tekstu
   • 1. Podstawowe zasady redagowania tekstu
   • 2. Stosowanie wbudowanych słowników
   • 3. Dostosowywanie formy tekstu do jego przeznaczenia
   • 4. Formatowanie obrazu wstawionego do tekstu
   • 5. Sposoby ułatwiające pracę nad dokumentem tekstowym
    • 5.1. Operacje na fragmentach tekstu
    • 5.2. Stosowanie gotowych szablonów
  • Temat 9. Więcej o wstawianiu obrazów i innych obiektów do tekstu
   • 1. Osadzanie obrazu w dokumencie tekstowym
   • 2. Wstawianie obrazu do dokumentu tekstowego jako nowego obiektu
   • 3. Korzystanie z edytora równań
   • 4. Wstawianie do dokumentu tekstowego „zdjęcia” ekranu
  • Temat 10. Więcej o opracowywaniu tekstu
   • 1. Stosowanie tabulatorów
   • 2. Zastosowanie spacji nierozdzielających
   • 3. Numerowanie i wypunktowanie
   • 4. Wstawianie tabel do tekstu
   • 5. Drukowanie dokumentu tekstowego
  • Temat 11. Praca z dokumentem wielostronicowym
   • 1. Wstawianie informacji do stopki i nagłówka
   • 2. Szybkie wyszukiwanie słów i znaków
   • 3. Tworzenie przypisów
   • 4. Podział tekstu na kolumny
   • 5. Statystyka dokumentu tekstowego
  • Temat 12. Projekty grupowe
   • 1. Przygotowanie projektu grupowego
   • 2. Zadania projektowe
    • 2.1. Przygotowanie dokumentacji wycieczki klasowej
    • 2.2. Tworzenie e-gazetki
 • Rozdział III Internet i multimedia
  • Temat 13. Wprowadzenie do Internetu
   • 1. Sieci komputerowe
   • 2. Podstawy pracy w sieci lokalnej
   • 3. Internet
   • 4. Wyszukiwanie informacji w Internecie
   • 5. Dostęp do Internetu
   • 6. Poczta elektroniczna
   • 7. Zakładanie konta pocztowego
  • Temat 14. Internet jako źródło informacji
   • 1. Wyszukiwanie informacji
    • 1.1. Korzystanie z katalogów stron WWW
    • 1.2. Korzystanie z wyszukiwarek
    • 1.3. Wyszukiwanie zaawansowane
   • 2. Przykłady wyszukiwania informacji w internetowych zasobach danych
    • 2.1. Korzystanie z encyklopedii internetowej
    • 2.2. Wyszukiwanie grafiki
    • 2.3. Wyszukiwanie połączeń komunikacyjnych
    • 2.4. Wyszukiwanie konkretnego miejsca na Ziemi – mapy satelitarne
   • 3. Porządkowanie i zapisywanie stron
   • 4. Pobieranie plików z Internetu
   • 5. Inne usługi internetowe
   • 6. Korzystanie z usług internetowych – przepisy, ograniczenia i ostrzeżenia
  • Temat 15. Sposoby komunikowania się i wymiany informacji za pomocą Internetu
   • 1. Netykieta
   • 2. Korzystanie z poczty elektronicznej
    • 2.1. Pisanie i porządkowanie wiadomości
    • 2.2. Książka adresowa
    • 2.3. Podpis automatyczny
   • 3. Inne sposoby komunikowania się za pomocą Internetu
   • 4. Komunikacja w Internecie – zagrożenia i ostrzeżenia
  • Temat 16. Tworzenie strony internetowej – projekt
   • 1. Narzędzia do tworzenia stron internetowych
   • 2. Ogólne zasady projektowania stron internetowych
   • 3. Kod źródłowy strony internetowej
   • 4. Tworzymy stronę internetową „Podróże po stolicach Europy”
   • 5. Poprawiamy wygląd strony
    • 5.1. Wypunktowania i tabele
    • 5.2. Odsyłacze do innych stron
    • 5.3. Wstawianie obrazu
   • 6. Publikujemy własną stronę w Internecie
  • Temat 17. Systemy zarządzania treścią i praca w chmurze – projekty
   • 1. Czym są systemy zarządzania treścią?
   • 2. Przykładowy CMS – WordPress
    • 2.1. Tworzenie bloga
    • 2.2. Inne możliwości programu WordPress
   • 3. Tworzenie prostych blogów
   • 4. Wykorzystanie chmury do pracy zespołowej
   • 5. Zadania projektowe
   • 5.1. Podróżujemy dookoła świata z Internetem
   • 5.2. Wykonujemy stronę internetową o swojej miejscowości
  • Temat 18. Tworzenie prezentacji multimedialnej – projekt
   • 1. Czym jest prezentacja multimedialna?
   • 2. Prezentacja multimedialna w dziesięciu krokach
   • 3. Dodawanie do prezentacji dźwięków i filmów
   • 4. Przygotowanie prezentacji w postaci albumu fotograficznego