Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III Zobacz większe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

130 [24] ZK3

Nowy

Podręcznik jest przeznaczony do prowadzenia zajęć komputerowych na poziomie trzeciej klasy szkoły podstawowej. W zakresie treści i metod nauczania jest zachowany zintegrowany system nauczania. Zawiera ponad 180 ćwiczeń i zadań sprawdzających - ciekawych i przemyślanych metodycznie. Na ostatnich stronach podręcznika dodano trzy atrakcyjne krzyżówki. Podręcznik jest jednocześnie zeszytem ćwiczeń. Przejrzysty układ graficzny podręcznika pomaga łatwo odnaleźć dane zagadnienie, a przystępny język - szybko je przyswoić. CD dla ucznia stanowi integralną część podręcznika.

Więcej szczegółów

15,00 zł

Więcej informacji

Autor
Format
Objętość
Rok wydania
ISBN
Grażyna Koba
210 × 292 mm
96 str.
2011
978-83-930715-2-4

Podręcznik realizuje cele zajęć komputerowych zawarte w Podstawie programowej. W zakresie treści i metod nauczania jest zachowany zintegrowany system nauczania. Uczniowie zdobywają umiejętności posługiwania się komputerem i programami komputerowymi. Następnie, wykonując ćwiczenia z wykorzystaniem danego programu, utrwalają wybrane treści z różnych edukacji zawarte w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego, m.in. polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.

Podręcznik zawiera ponad 180 ćwiczeń i zadań sprawdzających - ciekawych i przemyślanych metodycznie. W klasie III (podobnie jak w klasach I i II) uczniowie tworzą własne dokumenty oraz korzystają z gotowych plików, które modyfikują w określony sposób. Dodatkowo uczą się zapisywania dokumentu komputerowego w pliku. Uczeń poznaje zagadnienia w sposób systematyczny i uporządkowany. Metody objaśniane są na przykładach oraz zobrazowane ciekawymi rysunkami i schematami. Przejrzysty układ graficzny podręcznika pomaga łatwo odnaleźć dane zagadnienie, a przystępny język - szybko je przyswoić.

W klasie III uczniowie tworzą proste dokumenty tekstowe, korzystając z edytora tekstu. Wykorzystując gotowe pliki, poprawiają tekst według wskazówek podanych w ćwiczeniu lub zadaniu. Podstawowe metody nawigacji po stronie internetowej uczniowie poznają, korzystając ze strony internetowej przygotowanej przez wydawnictwo Migra: www.zoo.migra.pl. Ostatni temat podręcznika jest zbiorem zadań utrwalających materiał nauczania realizowany od klasy pierwszej do trzeciej.

Podręcznik jest jednocześnie zeszytem ćwiczeń. Niektóre ćwiczenia uczniowie wykonują, wypełniając odpowiednie rubryki w książce.

W podręczniku dla klasy III (podobnie jak w podręczniku do klas I i II) podstawowe zasady dotyczące świadomości niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu w Internecie, zostały przedstawione na rysunkach.

Podręcznik wchodzi w skład serii podręczników do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, która obejmuje podręczniki dla klas I-III oraz dla klas IV-VI.

Budowa podręcznika

Podręcznik składa się z siedmiu tematów - ich układ został dobrze przemyślany pod kątem metodycznym. Zalecam wykonywanie ćwiczeń zwartych w poszczególnych tematach w podanej kolejności.

Każdy temat zawiera:
Przykłady - wyjaśniające metody, pokazujące rozwiązania ćwiczeń;
Metody (definicje)  - porządkujące wiadomości, wskazujące ważniejsze treści;
Ćwiczenia - umożliwiające utrwalenie treści nauczania i metod prezentowanych w przykładach; ćwiczenia zostały wyróżnione specjalnymi ikonami - zależnie od sposobu ich wykonywania;
Zadania - sprawdzające opanowanie zdobytej wiedzy.

CD dla ucznia stanowi integralną część podręcznika i zawiera:

  • wszystkie pliki potrzebne do realizacji ćwiczeń z podręcznika;
  • wersje demonstracyjną programu Baltie;
  • gry edukacyjne.

Spis treści

Temat 1
Tworzymy rysunki w edytorze grafiki

1. Uruchamiamy program Paint
2. Przesuwamy paski przewijania w oknie programu
3. Zmieniamy rozmiar obszaru do rysowania
4. Wykonujemy wybrane czynności za pomocą skrótów klawiaturowych
5. Piszemy dłuższy tekst w polu tekstowym w programie Paint

Temat 2
Piszemy tekst w edytorze tekstu

1. Przybory do pisania
2. Uruchamiamy edytor tekstu WordPad
3. Piszemy wyrazy i zdania w edytorze tekstu
4. Zapisujemy dokument tekstowy w pliku
5. Otwieramy dokument tekstowy z pliku

Temat 3
Zmieniamy tekst utworzony w edytorze tekstu

1. Zmieniamy rozmiar czcionki
2. Zmieniamy kolor czcionki
3. Zmieniamy rodzaj czcionki
4. Pogrubiamy, pochylamy lub podkreślamy tekst
5. Wyrównujemy tekst


Temat 4
Wykonujemy operacje na fragmentach tekstu

1. Przypominamy sobie sposób wykonywania operacji na fragmentach rysunku w edytorze grafiki
2. Kopiujemy i wklejamy fragment tekstu w inne miejsce dokumentu tekstowego
3. Wycinamy fragment tekstu i wklejamy go w inne miejsce
4. Stosujemy skróty klawiaturowe

Temat 5
Korzystamy z programu Baltie

1. Budujemy sceny
2. Czarujemy sceny
3. Przygotowujemy polecenia dla czarodzieja Baltie
4. Korzystamy z możliwości powtarzania poleceń

Temat 6
Poznajemy stronę internetową

1. Otwieramy stronę internetową
2. Przeglądamy stronę internetową
3. Wyszukujemy informacje na stronie internetowej
4. Poznajemy zasady bezpieczeństwa w Internecie

Temat 7
Rozwiązujemy zadania

1. Korzystamy z edytora grafiki i edytora tekstu
2. Korzystamy z programu Baltie
3. Tworzymy i odtwarzamy prezentacje multimedialne